Search results for "Neil Mcenery-West"
Containment

Containment

Containment
IMDb: 4.8
77 min

Što se može desiti kada se epidemiju pokušava sakriti od javnosti? Ubrzo stanovnici shvaćaju u kakvoj se situaciji nalaze te da je njihov cijeli grad pod karantenom, a ljudi unutar…

Country: